Jongeren en alcohol in Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 januari 2019, 15.58 uur

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Zo zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar. Bijvoorbeeld op straat of in het winkelcentrum. Ook mag aan minderjarigen geen alcohol worden verkocht.

Verkoopverbod alcohol aan jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet. Gemeenten houden toezicht op de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Gemeente Lansingerland zet mystery guests in bij horecagelegenheden om de naleving van leeftijdsgrenzen te controleren. Indien blijkt dat er alcohol geschonken wordt aan minderjarigen, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen.

Kijk voor meer informatie op de website van NIX18.