Jaarstukken 2018

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juni 2019, 11.28 uur

De raad ontvangt jaarlijks ter bespreking en vaststelling de jaarstukken van het college van B&W.  Het college legt hiermee aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur.

Inzien jaarstukken

De jaarstukken 2018 kunt u hier bekijken.

Vergadering commissie Algemeen Bestuur

De commissie Algemeen Bestuur vergadert over de jaarstukken op 12 juni en de raad op 27 juni 2019.