Inwoners Lansingerland zorgen voor minder restafval

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 maart 2024, 06.44 uur

Op 1 januari 2023 voerde de gemeente Lansingerland een nieuw afvalsysteem in om de hoeveelheid restafval te verlagen, het gedifferentieerd afvaltarief. Hoe staat het ervoor na één jaar? De cijfers over het eerste jaar voegde de gemeente samen in een infographic.

Sinds de start van het nieuwe afvalsysteem is er, in vergelijking met 2022, 3,5 miljoen kilogram minder restafval in Lansingerland. Dat komt overeen met 3500 personenauto’s. De inwoners zijn dus goed bezig!

Eerste stap richting de 100 kilogram restafval per inwoner

Het restafval is verminderd door goed te scheiden, dat zie de gemeente aan de toename van de gescheiden grondstoffen. Zo is er door inwoners onder andere 38% meer PMD ingezameld, 22% meer GFT en 21% meer textiel. De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van gemiddeld 168 kilogram per inwoner in 2022, naar gemiddeld 109,5 kilogram per inwoner in 2023. Dit is een mooie eerste stap naar de doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.

Het uiteindelijke doel van de gemeente is om in 2050 volkomen circulair te zijn. Dat houdt in dat er dan 0 kilogram ongescheiden restafval per inwoner per jaar is. Om deze doelstelling te halen moeten we nog wel stappen zetten met elkaar. Uit de sorteeranalyse blijkt dat er vooral nog veel GFT in het restafval zit. Daar wordt de komende tijd weer extra aandacht richting onze inwoners aan besteed.

Gedifferentieerd afvaltarief

Inwoners betalen naast een vast deel gemeentelijke belasting voor afval, ook een variabel deel. Dit variabele deel is afhankelijk van het aantal keer restafval dat het huishouden in een jaar aanbiedt.

Door beter te scheiden, bieden we minder restafval aan. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. De gescheiden grondstoffen, zoals harde kunststoffen en GFT, worden verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten zoals speelgoed en compost. Samen geven we grondstoffen een nieuw leven.