Introductie projectgroep Oostland

14 juni 2024, 09.48 uur

Gemeente Lansingerland is onderdeel van de projectgroep Oostland. De projectgroep is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland en de glastuinbouw gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zuidplas en Lansingerland. Samen vormen zij het ‘Oostland’, onderdeel van Greenport West-Holland. De projectgroep Oostland werkt toe naar het toekomstbestendig houden van de glastuinbouwsector.

In 2019 schreef de projectgroep het werkboek Oostland. In dit werkboek staan de gezamenlijke doelstellingen voor de glastuinbouw omschreven. Een van de doelstellingen is dat het beleid van de aangesloten partijen meebeweegt met de transities in de sector.

Doel project ‘innovatieve tuinbouwruimte’

Transities zoals de energietransitie, circulaire transitie en de overgang op een duurzaam watersysteem vragen om innovatieve kracht van de glastuinbouwsector. Dit zorgt voor verandering in bedrijfsprocessen, verdienmodellen en het gebruik van nieuwe installaties. Het doel is om de behoeften van alle glastuinbouwondernemers in het Oostland op het gebied van wet- en regelgeving inzichtelijk te maken.

Zo werkt de projectgroep toe naar het verhogen van de beleidsruimte en kan de glastuinbouwondernemer blijven innoveren. In de afgelopen 5 jaar is gebleken dat de glastuinbouwsector een enorme innovatiekracht heeft. Deze innovatiekracht wil de projectgroep voor het gehele Oostland nog beter faciliteren door de beleidsruimte te vergroten. Eén van de opties waar naar wordt gekeken is het realiseren van experimenteerruimte. Zo wordt er aan bedrijven de mogelijkheid geboden om nieuwe innovaties te ontwikkelen.

Enquête om de behoeften te inventariseren

Om de behoeften van glastuinbouwondernemers in het Oostland inzichtelijk te maken, deelt de projectgroep Oostland een enquête met alle ondernemers in de glastuinbouwketen. Zo proberen ze inzichtelijk te maken welke behoeften er bij de glastuinbouwondernemers spelen.