Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Treurniet

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 april 2019, 10.55 uur

Op donderdagavond 11 april 2019 organiseren wij tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’. Tijdens deze avond kunt u informatie verkrijgen over het schetsplan en het voorontwerpbestemmingsplan. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen aan een vertegenwoordiging van de gemeente en van de ontwikkelaar. U bent van harte welkom!

Woningbouwlocatie Treurniet

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’. Het voorontwerp biedt een planologisch-juridisch kader voor de realisatie van woningbouw op het perceel van het voormalige mengvoederbedrijf Treurniet, aan de Rodenrijseweg 7-9 in Berkel en Rodenrijs. Met de herontwikkeling van de Maalderij en het toevoegen van twee appartementengebouwen worden op het perceel in totaal 34 appartementen mogelijk gemaakt. Onder de nieuwe gebouwen wordt een parkeerkelder gerealiseerd.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 4 weken met ingang van donderdag 4 april tot en met woensdag 1 mei 2019 ter inzage. Iedereen kan tijdens deze termijn een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan bij het college indienen. De officiële bekendmaking is geplaatst in het Gemeenteblad op de website van Overheid.nl.