Inloopavond essentaksterfte Bleiswijkse Zoom Zuid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 januari 2019, 11.08 uur

Staatsbosbeheer organiseert op dinsdag 22 januari een inloopavond over de essentaksterfte in de Bleiswijkse Zoom Zuid en de Merenweg. De essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Daarom start Staatsbosbeheer binnenkort, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte in de Bleiswijkse Zoom Zuid en de Merenweg. U bent tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom bij Sport- en Recreatiecentrum Rottemeren op de Kooilaan 1A, 2665 KR Bleiswijk. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Zieke essen

De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. In de Bleiswijkse Zoom Zuid worden vanaf eind januari de zieke bomen gemarkeerd (geblest), in 2020 worden ze gekapt en afgevoerd. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare aannemers. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant

Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere onderhoud uit in de Bleiswijkse Zoom Zuid. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boomsoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes gespreid worden.

Deelgebied voor deelgebied de essentaksterfte aanpakken

De essentaksterfte wordt per deelgebied aangepakt. Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken. Op de website van Heerlijk Buiten kunt u bij het project essentaksterfte de planning van het werk in de verschillende deelgebieden nalezen. Meer informatie over de essentaksterfte is ook te vinden op de website van Staatsbosbeheer.