Hoger pad langs Bleiswijkse Zoom beperkt instroom van voedselrijk water

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 januari 2022, 17.12 uur

Het hoogheemraadschap en het Recreatieschap Rottemeren verhogen binnenkort het pad langs de plas in de Bleiswijkse Zoom in Lansingerland. Het gaat om het beheerpad aan de oostzijde, tussen de plas en de Rottedijk. De verhoging van het pad dient als een natuurlijke drempel, die de instroom van voedselrijk water beperkt. De verhoging vangt voedselrijk regen- en kwelwater af, dat via het maaiveld richting de plas stroomt. Dit water vindt voortaan ondergronds zijn weg. De verhoging van het pad heeft een bijkomend voordeel: bezoekers van het recreatiegebied kunnen voortaan direct langs het water van de plas wandelen.

Het verhogen van het beheerpad (vanaf de Merenweg tot aan de noordzijde van de plas) gebeurt in het eerste kwartaal van 2022. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Tenzij het (hard) gaat vriezen. Dan worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf de Rottedijk en worden fietsers tijdelijk omgeleid.

Waterbeheer

In het verhoogde pad komen op verschillende plekken duikers. Dit zijn buizen, waardoor overtollig regenwater kan worden afgevoerd. Op de duikers worden kleine regelbare stuwen aangesloten. Die zorgen ervoor dat zoveel mogelijk water aan de oostzijde blijft en dat er voldoende water is voor de functionaliteit van de begroeiing en van het beheerpad.

Samenwerking en financiën

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Met een betere kwaliteit van het water in de recreatieplas (streven is: vrij van blauwalg) en meer balans in de flora en fauna in en om de plas. De integrale aanpak voor het verbeteren van de Bleiswijkse Zoom wordt voor een deel gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid Holland.