Hoe kunnen mantelzorgers extra ondersteund worden?

10 juli 2024, 15.17 uur
Van links naar rechts: wethouder Titia Cnossen, Sabine van Bruggen van Steunpunt Mantelzorg en de 2 onderzoekers van MantelzorgNLPro

Mantelzorgers zijn een enorme steun voor hulpbehoevende naasten. Daardoor kunnen zij ook veel stress en belasting ervaren. In opdracht van de gemeente Lansingerland en Welzijn Lansingerland heeft MantelzorgNLPro onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

Voor het onderzoek zijn begin dit jaar met zowel mantelzorgers als beroepskrachten gesprekken gevoerd. In de gesprekken ging het over de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de rol van professionals daarin. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn bekend. In het bijzijn van betrokkenen mantelzorgers, professionals en maatschappelijke organisaties presenteerden de onderzoekers op woensdag 10 juli de onderzoeksresultaten en overhandigden zij het onderzoeksrapport aan wethouder Titia Cnossen. Dit was een goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen over de resultaten en de vervolgstappen die noodzakelijk zijn.

Goede samenwerking helpt mantelzorgers

Wethouder Titia Cnossen is blij met dit onderzoek en met de belangstelling van alle betrokkenen: ‘Mantelzorgers zorgen voor hun naasten in een tijd waarin het aantal mantelzorgers alleen maar toeneemt. Dit komt onder andere omdat ouderen langer thuis blijven wonen, zorgaanbieders met personeelstekorten kampen en er in de zorg niet eindeloos geld beschikbaar is. Dat zorgt voor een grotere belasting voor mantelzorgers. Wij moeten daar alert op zijn. In Lansingerland ligt al een goede basis voor het ondersteunen van mantelzorgers. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Lansingerland fungeert daarbij als belangrijke spil. Maar er zijn zeker zaken die we met elkaar kunnen verbeteren. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat iedereen kan bijdragen aan het ondersteunen van mantelzorgers. We moeten kijken hoe inwoners, vrijwilligers en professionals beter kunnen samenwerken bij de zorg voor onze naasten. Heel mooi dat dit behoeften-onderzoek nu is uitgevoerd. Dit geeft ons een meer inzicht waar extra ondersteuning nodig is. En goed om aan te geven dat de gemeente als sluitstuk van alle ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers een unieke maatwerkvoorziening biedt voor extra begeleiding aan mantelzorgers, de zogenaamde respijtzorg.’

Onderzoeksresultaten en kansen voor verbetering

De verschillende onderzoeksresultaten laten kansen voor verbetering zien. Betrokken professionals en organisaties gaan hierover met elkaar het gesprek aan om de vervolgstappen te bepalen. Hieronder noemen we de belangrijkste resultaten:

  • Professionals kunnen niet alle mantelzorgers goed bereiken, denk aan jonge mantelzorgers, mantelzorgers van mensen met ggz-problematiek en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Als zij de mantelzorgers wel weten te vinden, kunnen mantelzorgers al overbelast zijn. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers die hulp nodig hebben op tijd gevonden worden of zelf op tijd aan de bel trekken.
  • Wanneer mantelzorgers hulp nodig hebben, met name de specifieke groepen die hierboven genoemd worden, is het van belang dat beroepskrachten zo veel mogelijk samenwerken en zo snel mogelijk passende hulp regelen. Wachtlijsten en lange procedures moeten worden voorkomen. Het Steunpunt is daar een belangrijk kennis- en informatiepunt voor. Een goede en efficiënte samenwerking is ook belangrijk met het oog op het stijgende aantal mantelzorgers. De samenwerking zoals binnen de Dementieketen in Lansingerland is een voorbeeld hoe het goed kan werken.
  • Het is van belang dat professionals (bijvoorbeeld thuiszorg, de huisarts, maatschappelijk werk en maatjesprojecten) overbelaste mantelzorgers vinden en herkennen. Goede en gerichte communicatie en een goed vindbaar Steunpunt Mantelzorg bieden sleutels tot het vinden van verschillende groepen mantelzorgers en het op tijd helpen van mantelzorgers die hulp nodig hebben. De resultaten van het onderzoek bevestigen het belang dat het Steunpunt Mantelzorg beter gevonden moet worden door alle mantelzorgers, jong en oud.

Wilt u het onderzoeksrapport opvragen, dan kunt u een mail sturen naar info@welzijnlansingerland.nl.

Voor meer informatie en ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij het Steunpunt Mantelzorg, of stel uw vraag per mail via info@welzijnlansingerland.nl. Ook kunnen mantelzorgers terecht bij de landelijke belangenvereniging MantelzorgNL. Professionals kunnen meer vinden over mantelzorg op de pagina voor professionals.

Meer nieuws

Opening Noodopvang Lansingerland