Gesprekken met inwoners over samenwerken met gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 juli 2022, 11.40 uur

Inwoners van Lansingerland verwachten van de gemeente integriteit, gelijkwaardigheid, duidelijkheid en tijdigheid. Dat is het resultaat van verdiepende gesprekken die I&O research had met inwoners over burgerparticipatie. Het centrale thema tijdens deze focusgroepen was het samenwerken van inwoners met de gemeente.

Duidelijkheid over gemaakte keuzes

Inwoners willen niet alleen participeren bij een project, ze willen continu betrokken worden bij wat hun wijk of buurt aan gaat. In verschillende fasen: van in gesprek gaan over wensen en behoeften en het nemen van een besluit tot contact tijdens de uitvoering. Inwoners willen graag duidelijkheid over het proces en de gemaakte keuzes: kunnen ze invloed uitoefenen en zo ja, bij welke onderwerpen? Of gaat het alleen om informeren? En op welke momenten worden ze betrokken? Inwoners geven aan te willen begrijpen wat er gebeurt en waarom, om daarna (meer) begrip te hebben voor genomen besluiten. Zij willen graag als gelijkwaardige partner van een samenwerkende overheid gezien worden.

Het volledige onderzoeksrapport ‘Samen besturen in Lansingerland’ van I&O Research kunt u hier teruglezen.  

In het najaar van 2022 spreekt de gemeenteraad over de visie op burgerparticipatie en de verordening waarmee we de spelregels voor het samenwerken vastleggen. U kunt online meekijken. Wilt u uw mening geven over de visie? Meldt u zich dan aan bij het burgerpanel Lansingerland Peilt. U krijgt dan de enquête over de visie en kunt ons laten weten wat u van de spelregels vindt.

Gemeenteraad en de rol van de burgerparticipatie

Op 11 mei 2022 sprak de gemeenteraad ook over burgerparticipatie. Daar legde Martijn van der Steen uit dat de overheid soms een samenwerkende rol heeft en soms ook gewoon knopen moet doorhakken. U kunt zijn presentatie en het gesprek met de gemeenteraad terugkijken via onze website.

Martijn van der Steen is werkzaam bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit. Hij is gespecialiseerd in het onderwerp Burgerparticipatie en lokale democratie.