Gemeenteraad is het eens: deel bezuinigingen terugdraaien

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 november 2023, 16.07 uur

Bericht namens de gemeenteraad:

Alle partijen van de gemeenteraad van Lansingerland staan voor een financiële gezonde toekomst van onze gemeente. En dus voor een structureel sluitende begroting voor 2024. Tijdens de vergadering over de Begroting 2024-2027 op donderdagavond 2 november werd mede daarom – vrij uniek – één voorstel door alle partijen samen ingediend. Met dit zogenoemde amendement maakt de raad andere keuzes voor de toekomst dan het college en draait een aantal voorgestelde bezuinigingen terug zonder dat de begroting negatief uitvalt.

Omzien naar elkaar

De raad hecht grote waarde aan het ondersteunen van jeugd en ouders als dat nodig is. Daarom wordt de financiële steun voor het pilotproject steunouders verlengd. De keuringskosten voor een gehandicaptenkaart mag volgens de raad niet voor rekening van de gebruiker komen, dus deze voorgestelde bezuiniging is van de baan. Ook dierenwelzijn hoort bij een gemeente als Lansingerland. De subsidieregeling voor organisaties die zich inzetten voor de opvang van hulpbehoevende wilde dieren in de gemeente blijft.

Iedereen kan meedoen

Culturele en ontspannende activiteiten moeten ook toegankelijk blijven voor huishoudens met een lager budget. De raad wil daarom de Rotterdampas voor inwoners van Lansingerland behouden. Vorig jaar heeft de gehele raad de motie voor de bestrijding van menstruatie-armoede aangenomen. De raad gaat daarom niet mee in het voorstel van het college om deze motie niet uit te voeren. Ook de bezuiniging op het activiteitenaanbod voor ouderen wordt teruggedraaid. Zo zorgen we ervoor dat ouderen die laagdrempelige hulp nodig hebben, deze hulp kunnen krijgen.   

Levendige centra

De raad van Lansingerland hecht grote waarde aan levendige winkelcentra en wil daarom zaken als hanging baskets en kerstbomen niet afschaffen. Het versterken van de ‘vitale kernen’ en bedrijventerreinen vraagt om ondersteuning van ondernemers. Hier kan de gemeente een aanjagende en strategische rol vervullen. Bezuinigen op personeel bij de afdeling Economie vindt de raad daarom geen goed idee.

Veilige fietsenstallingen

De raad van Lansingerland wil fietsen blijven stimuleren en vindt nog steeds dat er veilige fietsenstallingen moeten komen. Het bewaken van fietsenstallingen kan op vele creatieve manieren worden vormgegeven. Er zijn door verschillende fracties voorbeelden aangedragen die het college kan uitwerken voor de realisatie van veilige fietsenstallingen.

Begrotingssaldo

Het terugdraaien van bezuinigingen betekent natuurlijk wel dat er meer uitgegeven gaat worden. Toch kan dit volgens de raad zonder het budget te overschrijden. Hoe zit dat? Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Lansingerland ontvangt daaruit meer geld dan eerder verwacht. Dit geld wordt in de begroting gestopt en daaruit kunnen de teruggedraaide bezuinigingen worden gedekt. Zo blijft de begroting sluitend.