Ganzentelling in Lansingerland; telt u ook mee?

15 mei 2024, 08.53 uur

Op zaterdag 6 juli vindt in Lansingerland voor de 2e keer de ganzentelling plaats. Voor deze telling zoekt de gemeente nog ganzentellers. Helpt u mee? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom om mee te tellen.

Door middel van de ganzentelling wil de gemeente inzicht krijgen in waar de meeste ganzen voorkomen. Maar ook welke soorten er in onze gemeente leven en of er maatregelen nodig zijn om het aantal ganzen te beperken. De telling start om 09.30 uur. Iedereen die op 6 juli in de ochtend 2 à 3 uur beschikbaar is om te tellen, is welkom. Tellen gebeurt in tweetallen.

Leerlingen van het MBO Lentiz ondersteunen de telling in Bleiswijk. Wij zijn daarom voornamelijk op zoek naar ganzentellers in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.

Meer informatie

Meer informatie over de ganzenteldag en het aanmeldformulier is te vinden op www.lansingerland.nl/ganzenteldag. Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 juni. Tellers krijgen vooraf informatie over de soorten ganzen, het tellen en het invullen van de tellijsten. Ook is het mogelijk om op dinsdag 25 juni een informatiebijeenkomst bij te wonen in het gemeentehuis.

Ganzenbeheerplan

In 2023 heeft de eerste ganzentelling in Lansingerland plaatsgevonden. Op basis van deze telling is een ganzenbeheerplan opgesteld en zijn er 10 probleemgebieden bepaald. Deze gebieden worden in 2024 aangepakt. Dit jaar gaat de gemeente, op basis van de resultaten van de nieuwe telling, het plan evalueren en indien nodig bijstellen.