Een leven redden kan iedereen: u ook!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 oktober 2023, 08.52 uur

Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste zes minuten van levensbelang zijn. Als de ambulance onderweg is, kunt u al iets doen. Weet u hoe te reanimeren of bezit u een AED en bent u bereid te helpen wanneer iemand bij u in de buurt een hartstilstand krijgt? Meld dit dan bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. U verleent de eerste acute hulp totdat het ambulancepersoneel het overneemt. Zo helpt u mee levens te redden.

Netwerk van vrijwilligers

HartslagNu is een uniek reanimatie oproepsysteem in Nederland. Het is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren en weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Dit zijn burgerhulpverleners.

Ook AED’s zijn in het oproepsysteem aangemeld, zodat snel duidelijk is welke AED beschikbaar is in de buurt van het slachtoffer. Wanneer uw AED ingezet wordt voor een reanimatie, vergoed de ambulancedienst de kosten voor nieuwe pads/elektroden.

Kunt u reanimeren? Word dan burgerhulpverlener. Heef u een AED? Meld u de AED dan aan via de website van HartslagNu. Ook als uw AED niet 24 uur per dag bereikbaar is, is het toch waardevol de AED aan te melden. Op uw persoonlijke pagina van HartslagNu is er de mogelijkheid om aan te geven wanneer de AED bereikbaar is.

Hoe werkt HartslagNu?

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren of om de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het oproepsysteem. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller dan de ambulance en maken het verschil tussen leven en dood.