Duurzame inspiratiesessie voor schoolbesturen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 mei 2022, 10.40 uur

Op woensdag 11 mei organiseerde gemeente Lansingerland samen met KOW architecten een inspiratiesessie voor schoolbesturen van basisscholen in Lansingerland. Zij staan de komende jaren voor een grote bouwopgave. Een mooie kans om duurzame scholen te bouwen. Houtbouw, circulair bouwen en groen-blauwe schoolpleinen passeerden tijdens de bijeenkomst de revue.

De ouderdom van de gebouwen (gebouwd in de jaren ’70) en de verwachte leerlingengroei (7%) in de komende 10 jaar maken nieuwbouw noodzakelijk.

We willen iets extra doen om het thema duurzaamheid onder de aandacht te brengen van de schoolbesturen. Deze kennissessie is een eerste stap. Verassend is voor mij de snelheid van houtbouw en de mogelijkheid om zo’n gebouw te verplaatsen. Het klimaatadaptief bouwen hoort bij deze generatie. Wij hopen door onze kennis en ons netwerk te delen de scholen te inspireren om nieuwe schoolgebouwen op de toekomst voor te bereiden en daadwerkelijk te verduurzamen.

Titia Cnossen, wethouder Onderwijs

Kennisoverdracht

Nu de eerste nieuwbouwprojecten in voorbereiding zijn, wil de gemeente de kennis over de mogelijkheden van circulair, houtbouw en duurzaam bouwen onder de aandacht brengen van de schoolbesturen. Hout is relatief licht en laat zich makkelijk bewerken waardoor er veel toepassingen mogelijk zijn. Het is bijvoorbeeld makkelijk te demonteren, te verzagen en opnieuw te monteren. Kan het hout niet meer worden hergebruikt, dan kan het als biobrandstof gebruikt worden. Bovendien heeft hout een positief effect op de CO2-uitstoot. Bomen zetten tijdens de groei CO2 om tot zuurstof en pas wanneer een boom wordt verbrand, geeft hij deze CO2 weer af. Zolang het hout in zijn vaste vorm gebruikt wordt, slaat het CO2 op en is het dus een CO² negatief bouwproduct. Daar komt bij dat hout een hernieuwbaar bouwproduct is. Daar waar traditionele grondstoffen schaarser worden en op raken kan hout meerdere keren in de levensduur van een gebouw teruggroeien.

Houtbouw

Jasmijn van der Gaag, beleidsadviseur Duurzaamheid van de gemeente, met specialisatie op klimaatadaptatie hield een presentatie (4,8 MB) over duurzame scholen, modulaire houtbouw, fabels en feiten over houtbouw en hoe klimaatadaptatie op en rondom de school toegepast kan worden.

René Buur, algemeen directeur en architect van KOW architecten, hield samen met Justin Bijkerk, eigenaar van adviesbureau Bijkerk Bouwadvies, een inspiratiesessie (pdf, 55 MB) over houtbouw en de technische en financiële kant hiervan. Zij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met houtbouw en ook met de bouw van scholen.

De aanwezige schoolbesturen waren enorm enthousiast. Een aantal van hen hadden al eens een houten school bezocht. “Het voelt warm, licht en fijn aan,” vonden de schoolbesturen. KOW architecten gaven aan dat bouwen met hout duurder is dan de traditionele bouw. René Buur beaamde dat een houten gebouw over het algemeen 20% duurder is dan een traditioneel gebouw. “Maar bij houtbouw hoef je de wanden niet af te werken. Het is mooi van zichzelf. Je hebt geen gipsplaten nodig, geen stukadoor, geen behanger en geen verdere afwerking. Als je alles bij elkaar optelt en aftrekt is houtbouw 5% duurder dan traditionele bouw.” Dat verraste de schoolbesturen. Buur gaf de aanwezigen ook de raad mee om vanaf het begin de juiste mensen aan tafel te hebben, zodat iedereen tijdens het proces weet wat het einddoel is.   

Duurzame scholen

Basisscholen en gemeente stellen regelmatig gezamenlijk een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op. Hierin staat onder andere dat gemeente en schoolbesturen samen duurzame onderwijshuisvesting zullen realiseren. Nieuwe schoolgebouwen maken het mogelijk om direct iets neer te zetten dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd: duurzaam, CO2-neutraal, klimaatadaptief (onder andere groen-blauwe schoolpleinen) en waar mogelijk circulair. Hierdoor wordt niet alleen geïnvesteerd in een gezonde onderwijsomgeving, maar draagt ook het onderwijs bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde. Ook de gemeente gaat de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van haar eigen gebouwen en accommodaties. Het beleid van de gemeente Lansingerland is om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn en dat circulaire en klimaatadaptieve economie de norm is.

Heeft u vragen of kunt u bovenstaande presentatie en/of inspiratiesessie niet openen? Dan kunt u een mail sturen naar duurzaam@lansingerland.nl.