Drukbezochte dialoogbijeenkomst omgevingsvisie 2.0

14 juni 2024, 14.14 uur

Maandagavond 10 juni kwamen zo’n 70 mensen bijeen in het gemeentehuis van Lansingerland om met elkaar in gesprek te gaan over de omgevingsvisie. Deze visie moet worden herzien, zodat de gemeente de goede keuzes maakt. Bijvoorbeeld tussen groen en autowegen. Of tussen kassen voor de glastuinbouw en nieuwe woningen. De keuzes die wij maken, zijn investeringen die vele jaren meegaan. Deze zijn dus bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving in de nabije en verre toekomst. Het gesprek ging over de vraag: waar hechten wij in Lansingerland de meeste waarde aan?

Het was een levendig gesprek tussen studenten van MBO Oostland, inwoners, bestuursleden van Rotta en van de adviesraad Sociaal Domein, medewerkers van de gemeente en enkele ondernemers. 6 onderwerpen stonden centraal en over elk onderwerp boog een groep van zo’n 12 mensen zich. Neem bijvoorbeeld de groep over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Wat de één inbracht – behoud een groene schil rond iedere woonkern – vulde de ander aan. Dus ook in de woonkernen zelf lanen met hoge bomen, nesten voor vogels en het delen van tuinen. Deze groep vond het leuk dat de groep die sprak over mobiliteit vooral veel aandacht had voor goede fietspaden om het fietsen te stimuleren. Kritische vragen waren er ook: in hoeverre komen fietspaden in de plaats van (extra) autowegen?

Gemeentedichter Lianne Keemink sloot de dialoogbijeenkomst met haar observaties verpakt in een pakkend gedicht. Op www.lansingerland.nl/omgevingsvisie zijn vanaf 3 juli de verslagen te lezen van de gesprekken over de 6 onderwerpen: kwaliteit van de fysieke leefomgeving, energietransitie/duurzaamheid, wonen, economie, Horti Science/glastuinbouw, mobiliteit.  

Vervolg: online enquête

Op 10 juli spreekt de gemeenteraad informeel over de omgevingsvisie 2.0 en betrekt in dit gesprek ook de uitkomsten van de dialoogbijeenkomst. Deze vormen samen de basis voor een online enquête. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Zo adviseert u het gemeentebestuur.

Gedicht van Gemeentedichter Lansingerland 2024 – 2025 Lianne Keemink

Een gemêleerd publiek
Dat het beste van de samenleving leeft

Dat wat je omgeeft
Dat waar je omgaat
Dat met elkaar bespreekt
En met wil en vriendelijkheid
Tot iets moois te mengen weet

Maar al die belangen
Zijn die met elkaar te rijmen?

Voor visie moeten vieze brillen worden schoongepoetst
En waar je geen weet van hebt
Of juist weer wel
Moet je naar waarde wegen

Voor een goede taartgrafiek
Moet worden aangevuld
Laat iedereen zijn punt maken

En geen zorgen
Elke confrontatie van verschillen
Is een verzoening in wording

Maar naar de kern!

Een vierkante meter, een euro, energie
Kun je maar een keer besteden

Stapel stenen alleen in het grotere plaatje
Dat beweegt leeft en ademt
Met groene longen die we wellicht
Met hand en tand moeten verdedigen

Investeer waar reuring is,
Laat de rust slapen waar zij ligt

Het oog wil ook wat
Maar vergis je niet:
De zaken onzichtbaar voor het blote oog
Dat zijn geen kleine dingen

Realisme vereist een stukje idealisme
En die zin: kan precies zo andersom

@gemeentedichterlansingerland 10 juni 2024