Dialoogavond omgevingsvisie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 februari 2020, 16.38 uur

Op 28 januari organiseerden we een tweede dialoogavond over de omgevingsvisie voor de inwoners van Lansingerland. Deze avond stond in het teken van ambities en doelstellingen. Er werden goede gesprekken gevoerd en input geleverd, die als uitgangspunt dienen voor de op te stellen omgevingsvisie. Centraal stonden vragen als: welke kant willen we op met Lansingerland, wat is hiervoor nodig en waar gaan we dat doen?

Omgevingsvisie Lansingerland

Waar gaan we nog bouwen, hoe doen we dat duurzaam, wat gebeurt er met de openbare ruimte, hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving? Kortom, hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit? Dat en nog veel meer komt terug in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn voor onze fysieke leefomgeving. Het is één van de beleidsstukken die op basis van de Omgevingswet door elke gemeente gemaakt moet worden en dat doen we samen met onze inwoners, ketenpartners, experts en het maatschappelijk veld.

De omgevingsvisie bevat de koers, de stip op de horizon, waar Lansingerland de komende decennia naar toe wil werken. Het gaat in op wie we willen zijn en wat we willen bereiken, en dat kan de gemeente niet alleen. Juist om die reden is het zo belangrijk om de visie met veel mensen tot stand te laten komen en zo samen vorm te geven aan de toekomst van Lansingerland. In al deze stappen wordt op verschillende manieren het gesprek aangegaan met inwoners, ondernemers, experts, organisaties en het gemeentebestuur.

Wat is de volgende stap?

Naar verwachting gaat de omgevingsvisie halverwege 2020 ter inzage. Dit betekent dat in een periode van zes weken iedereen de kans krijgt om te reageren op de omgevingsvisie. Tijdens deze periode organiseren we een informatieavond waar iedereen terecht kan met vragen over de omgevingsvisie. Het is ook mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen.