Denk mee over het nieuwe afvalbeleid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 september 2020, 15.02 uur

Begin deze maand viel bij alle inwoners van Lansingerland een brief in de bus met de oproep om uw mening te geven over de afvalinzameling. Simon Fortuyn (wethouder openbare ruimte) : “Vindt u scheiden van afval belangrijk? Welke manier van inzamelen heeft uw voorkeur? Dit en meer willen we van u weten. We hopen dat zo veel mogelijk inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog u heeft tot en met 20 september de tijd uw mening te geven.”

Bent u de brief kwijt of heeft u de brief niet ontvangen? Stuur dan een email naar afvalbeleid@lansingerland.nl of bel via 14010.

Wat doen wij met de uitslagen?

De uitkomsten van de enquête gebruiken wij bij het opstellen van het nieuwe Afvalbeleid. In dit nieuwe beleid leggen we zaken vast over bijvoorbeeld welke inzamelmiddelen we gebruiken, hoe vaak we het afval komen inzamelen en hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd. Nieuw afvalbeleid is nodig omdat er in Lansingerland nu nog teveel grondstoffen zoals papier, glas en PMD bij het restafval terecht komen. Dit is zonde, omdat die grondstoffen als ze gescheiden ingezameld zijn gerecycled kunnen worden. In Lansingerland heeft gemiddeld elke inwoner per jaar nog 200 kilo restafval. De landelijke doelstelling is om dit terug te brengen naar 100 kilo. Daar ligt dus nog een mooie uitdaging! Laten we samen deze uitdaging aangaan en dat begint met het invullen van de enquête.