Deelnemers aan kreeftenonderzoek gezocht!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 augustus 2019, 15.14 uur

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland zoekt mensen die tot 15 oktober mee willen doen aan onderzoek naar de verspreiding van zoetwaterkreeften in Lansingerland. Het onderzoek heeft twee doelen: Wat is de verspreiding van de verschillende soorten zoetwaterkreeften en wat zijn de effecten van rivierkreeften op de kwaliteit en structuur van het oppervlaktewater.

U leent een fuik en ontvangt een ontheffing om met dit verboden vangmiddel de dieren te vangen en terug te zetten. Uiteraard ontvangt u een instructie. U moet de fuiken op vier achtereenvolgende ochtenden controleren en de kreeften fotograferen. Om mee te doen is voorkennis van kreeften niet noodzakelijk. Dit onderzoek vindt op initiatief plaats van EIS (instituut van ongewervelden) in Leiden met afstemming met de Nederlandse waterschappen.

Meer informatie en opgeven bij de KNNV, 06 – 33 00 17 42, educatie@delfland.knnv.nl.