Bezwaar tegen ontheffing nachttestritten HSL

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 oktober 2019, 13.18 uur

De gemeente Lansingerland heeft op 24 september bezwaar gemaakt tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om ontheffing te verlenen voor het testen van nieuwe treinen op het HSL tracé. Deze testritten gaan grotendeels in de nacht plaatsvinden. Dat is voor de gemeente aanleiding om bezwaar te maken. De gezondheid van de inwoners wordt buitenproportioneel belast.

Nog steeds overlast

Al sinds 2009 ervaren de inwoners van Lansingerland geluidsoverlast van de HSL. In 2015 heeft het ministerie budget beschikbaar gesteld om deze overlast in Lansingerland aan te pakken. Samen met de Stichting StopGeluidsoverlastHSL zijn we gekomen tot een uitgebalanceerd pakket aan geluidsmaatregelen in Lansingerland. Aangezien er nog steeds geen start is gemaakt met de uitvoering van dit maatregelenpakket, duurt de overlast nog steeds voort en hebben inwoners dagelijks hinder van de voorbijrazende treinen.