Betere waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom door natuurlijke waterstand

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 april 2023, 15.42 uur

In recreatiegebied Bleiswijkse Zoom is natuurlijk peilbeheer onderdeel van een brede aanpak om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Natuurlijk peilbeheer in dit gebied betekent dat voortaan vooral regenwater de plas aanvult met water.

Regen in plaats van Rotte

Voor deze aanpak heeft het hoogheemraadschap het peilbesluit voor de Bleiswijkse Zoom aangepast (een peilbesluit is een officieel vastgestelde afspraak over de waterstand). Het is de bedoeling dat vanaf nu vooral regenwater de plas aanvult. Hiervoor wordt geen water meer vanuit de Rotte, die ernaast ligt, gebruikt. In dat water zit namelijk veel fosfaat, dat zijn voedingstoffen waardoor blauwalgen kunnen groeien. Om het water in het recreatiegebied schoon en gezond te houden, wordt water vanuit de Rotte nu omgeleid. Alleen als het water in de plas lager dan 6 meter onder NAP zakt, wordt de plas aangevuld met zo min mogelijk Rotte-water. Zo wordt er altijd gezorgd voor voldoende water voor vissen en andere waterdieren.

Goed zwemwater

Het hoogheemraadschap voert samen met Recreatieschap Rottemeren (de beheerder van het recreatiegebied) het peilbeheer uit. Tot het najaar van 2024 hebben zij nodig om te beslissen of de bestaande inrichting van het gebied goed is of dat er aanpassingen nodig zijn om het te blijven gebruiken als zwemwater. Ieder jaar vindt na afloop van het zwemseizoen (mei tot en met september) een beoordeling plaats.

Wat vindt u ervan?

Voor de jaarlijkse beoordeling komen ervaringen en meningen van zwemmers goed van pas. Daarom vraagt het hoogheemraadschap aan gebruikers van zwemplas Bleiswijkse Zoom, om aan te geven wat hun vragen en opmerkingen zijn. Dit kan via het contactformulier op de website van het hoogheemraadschap.

Hier vindt u meer informatie over het water- en groen gebied Bleiswijkse Zoom.