Bespreking raadsvoorstel opvangplekken asielzoekers

10 mei 2024, 10.00 uur

Op maandag 13 mei wordt in de Commissie Samenleving het raadsvoorstel over de realisatie van opvangplekken voor asielzoekers besproken.

Wat staat er in het raadsvoorstel?

Vanwege de nieuwe Spreidingswet heeft het college op 1 februari 2024 een voorstel gedaan waarin de realisatie van 446 opvangplekken centraal staat.

Voor de realisatie van deze opvangplekken onderscheiden we op korte termijn 2 stappen, namelijk:

  • De nieuwe noodopvanglocatie – Tobias 2 – uitbreiden van 200 naar 300 opvangplekken;
  • De huidige crisisnoodopvanglocatie – Tobias 1-  tot eind 2024 te laten staan en op te hogen van 50 naar 60 opvangplekken. Omdat de algemene ruimtes op de Tobias 1 niet meer gebruikt hoeven te worden, is hier de realisatie van extra opvangplekken mogelijk.

Op korte termijn start een breed en integraal locatieonderzoek naar locaties in de gemeente die mogelijk geschikt zijn voor opvang en (tijdelijke) huisvesting van meerdere doelgroepen zoals asielzoekers, Oekraïense ontheemden, statushouders en spoedzoekers.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dat kan via de pagina Asielopvang op onze website. Op deze pagina leest u meer informatie en kunt u het antwoord op veelgestelde vragen vinden.