Beleidskader Zonne-energie zes weken ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 september 2022, 08.24 uur

Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland heeft het concept beleidsregels opgesteld voor zonne-energie in de gemeente. Voordat de beleidsregels definitief worden vastgesteld, leggen we deze ter inzage, zodat u daarover desgewenst een zienswijze kunt indienen. De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het besluit over het definitieve beleidskader.

Zowel de volledige tekst als een samenvatting van het ontwerp beleidskader vindt u op de pagina ‘Beleidskader zonne-energie’.

Waarom een beleidskader?

De gemeente wil in de toekomst meer gebruik maken van duurzaam opgewekte elektriciteit. In het beleidskader staat de voorkeur voor zon op dak, op waterbassins, op parkeerplaatsen en langs infrastructuur. Dit type locaties bieden de beste kansen voor zonne-energie. De gemeente heeft  een kansenkaart gemaakt, waarop deze zogenoemde ‘focusgebieden’ voor zonne-energie, staan weergegeven. Ook de kansenkaart vindt u op de pagina ‘Beleidskader zonne-energie’.

Randvoorwaarden

Om het negatieve effect van zonnepanelen zo klein mogelijk te houden, zijn randvoorwaarden opgesteld. Het gaat dan onder andere over landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid en ecologie. Er komen geen zonneweides in open en groene gebieden. Met duidelijke beleidsregels hoopt het college de ontwikkeling van zonne-energie in Lansingerland verder te stimuleren.

Inspraak

Het ontwerp beleidskader ligt vanaf maandag 3 oktober 2022 tot en met maandag 14 november gedurende zes weken ter inzage. Tijdens die periode kunt u desgewenst een zienswijze indienen over het beleidskader. Uw zienswijze kunt u e-mailen naar duurzaam@lansingerland.nl of per post opsturen: Gemeente Lansingerland, Cluster Duurzaamheid, Postbus 1, 2650 AA, Berkel en Rodenrijs.