Advies over nieuwe coalitie van informateur Ewald van Vliet

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 april 2022, 09.21 uur

Informateur Ewald van Vliet adviseert om in de gemeente Lansingerland een coalitie te vormen van de partijen WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en de ChristenUnie. ‘Van deze partijen heb ik het beeld dat zij programmatisch op elkaar aansluiten, in samenstelling recht doen aan de verkiezingsuitslag en qua zetelaantal een goede balans tussen coalitie en oppositie opleveren’, zegt Van Vliet.

Dit advies is tot stand gekomen na een tweetal gespreksrondes, waarbij met alle acht fracties uit de gemeenteraad is gesproken. In het advies van Van Vliet staat verder dat er draagvlak is voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hij adviseert om in dat akkoord in ieder geval de thema’s burgerparticipatie, wonen, duurzaamheid, gezondheid, verkeer, veiligheid en jeugd en jongeren op te nemen.

De fracties van WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie zijn voornemens Van Vliet te verzoeken om, nu de informatiefase beëindigd is, de rol van formateur op zich te nemen en de inhoudelijke gesprekken voor een coalitieakkoord te begeleiden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 april wordt het advies van de informateur besproken.