Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 februari 2024, 10.39 uur

In februari verstuurt het SVHW namens gemeente Lansingerland en waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. Dit doen ze digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast. 

SVHW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Ze zetten zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar betaalt. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in Lansingerland.

Nieuw aanslagbiljet

Dit jaar is het aanslagbiljet aangepast: het te betalen bedrag is duidelijk zichtbaar en de uitleg over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken, is beter leesbaar gemaakt. Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing.

WOZ-waarde

De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Voor sommige belastingen heeft het SVHW een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen zij ook.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Lees meer informatie over bezwaar maken op de website van SVHW. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of wilt u meer weten over het bezwaar maken? Veel antwoorden vindt u op de website van SVHW.