Winterterrassen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 november 2020, 12.34 uur

Nu zijn alle horeca nog gesloten maar uiteraard komt er een moment dat alles weer open mag. De gemeente wil de horeca weer de helpende hand bieden door ondernemers de mogelijkheid te geven de terrassen winterklaar te maken. Naast de tijdelijke uitbreiding mogen ondernemers ook losse en verplaatsbare elementen gebruiken die eventueel verankerd mogen zijn met verplaatsbare objecten.

Elke ondernemer met een terras (ook buiten de horeca) kan een voorstel indienen en dit direct op eigen risico uitvoeren. De regels die in de Noodverordening zijn opgenomen blijven wel van kracht. Een volledig afgesloten tent bijvoorbeeld geldt als binnenruimte, met de bijbehorende regels. De ondernemer zal zelf met zijn directe buren en waar belangenconflict kan ontstaan ook met nabijgelegen horecaondernemers hierover afspraken moeten maken. Het voorstel moet voorzien zijn van in ieder geval:

  • een plattegrond
  • wijze van verankering
  • openingstijden
  • wijze van overleg met buren

De gemeente zal achteraf controleren of de ondernemer zich aan de geldende afspraken en tijdelijk vergunde terrasvoorwaarden heeft gehouden. De gemeente toetst op een aantal harde voorwaarden (m.n. veiligheid) en neemt binnen een redelijke termijn (binnen 4 weken) een besluit.

De aanvragen kunnen worden ingediend via het contactformulier t.a.v. team Veiligheid & APV o.v.v. verzoek winterterras.