GGD onderzoekt gezondheid van de regio

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 september 2020, 15.16 uur

De GGD Rotterdam-Rijnmond hoort graag hoe het écht gaat met de inwoners van de regio Rijnmond. Dat onderzoeken zij vanaf september via de Gezondheidsmeter 2020. Het is daarom mogelijk dat er tussen 8 en 11 september een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond op uw deurmat valt.

Het onderzoek is genaamd ‘Hallo hoe gaat het met ons’ gaat over gezondheid, leefstijl en woonsituatie’. Ongeveer 1 op de 10 inwoners in de regio van 18 jaar en ouder krijgt een vragenlijst van de GGD. De GGD trekt willekeurig een steekproef uit het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen, zodat er een goed beeld is van de gezondheid in onze gemeenten.

Landelijk gezondheidsonderzoek

De vragenlijst maakt onderdeel uit van het landelijke gezondheidsonderzoek waarin verschillende GGD’en samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Corona

In 2020 speelt het coronavirus een grote rol in ons leven. We zijn benieuwd naar de invloed van de coronacrisis op de gezondheid, de leefstijl en zowel het sociale als het financiële aspect van het leven. Daarom is een aantal vragen over corona toegevoegd aan de vragenlijst.

Bouw mee aan een gezonde toekomst voor iedereen

Bent u één van de geselecteerden en heeft u de uitnodiging via de post ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Zo helpt u de gemeente en GGD te bouwen aan een gezonde toekomst voor iedereen!

Meer informatie vindt u op http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmeter2020/.