Wilderszijde, wijk van de toekomst, is klaar voor de start!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 juli 2020, 16.46 uur

Lansingerland wil voor Wilderszijde een bijdrage uit de woningbouwimpuls van het Rijk om versneld woningen te realiseren. Met de wijk van de toekomst Wilderszijde realiseren we circa 2.600 duurzame woningen van de woningbouwopgave van 45.000 in de regio.

Gemeente Lansingerland wil voor Wilderszijde samen optrekken met het Rijk via de Woningbouwimpuls. Het nieuwe Masterplan Wilderszijde 2030, dat op 25 juni 2020 is vastgesteld in de gemeenteraad, vormt de basis voor het aanvragen van deze subsidie. “Het Rijk wil de bouw van duurzame woningen versnellen en wij kunnen daarbij helpen. Voor Wilderszijde hebben we met marktpartijen een hoog ambitieniveau vastgesteld en we kunnen echt snel bouwen! De voor het Rijk cruciale versnelling kan Lansingerland met dit Masterplan daarom dubbel en dwars waarmaken. Wilderszijde is klaar voor de start, want we hebben in het verleden al gesloopt, gesaneerd en deels voorbelast.” benadrukte wethouder Jan-Willem van den Beukel bij het indienen van de aanvraag.

Samen optrekken is essentieel om snel een flinke slag te maken in het verlichten van de druk op de woningmarkt in de gemeente Lansingerland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Woonwethouder Kathy Arends: “Omdat met de wijk van de toekomst Wilderszijde wordt voldaan aan alle aanvraagcriteria, maken we een goede kans op een bijdrage. Een pluspunt is dat Wilderszijde al eerder in de Woondeal Zuidelijke Randstad door Rijk en Provincie Zuid-Holland is aangemerkt als een versnellingslocatie.” In het najaar wordt bekend welke aanvragen voor deze regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken om woningbouwprojecten vlot te trekken worden gehonoreerd.

Kernkwaliteiten

In Wilderszijde wordt het goed wonen, werken en verblijven, met voorzieningen om de hoek. De circa 2.600 woningen zijn voor alle doelgroepen, waarbij extra aandacht is voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. “De lat voor klimaatadaptiviteit hebben we hoog gelegd, er komen uitsluitend duurzame gebouwen en woningen in autoluwe woonstraten. Dit zal z’n waarde bewijzen, net als het buitengewoon groene karakter van de wijk.” licht Jan-Willem de hoge kwaliteit van de wijk toe. “En als de voordelen ten opzichte van binnenstedelijke woonlocaties ergens opgaan, is het hier.” Wilderszijde is een krachtige ontmoeting tussen de voor Lansingerland kenmerkende dorpse verschijningsvorm in combinatie met een ideale ligging in de Zuidelijke Randstad. Bewoners parkeren op eigen terrein en bezoekers aan de randen van de woonbuurten. De veilige, autoluwe straten met meer ruimte voor groen sluiten naadloos aan op een leefbaar, duurzaam en klimaatadaptief Wilderszijde. De bereikbaarheid is goed met OV, autoverbindingen en een uitgebreid fietsnetwerk. De projectlocatie is ook fysiek klaar om al in 2021 voorbereidingen te treffen zodat er vanaf 2022 volop gebouwd kan worden, waarbij de bouw van de woningen in het eerste deelplan Buyten van Waal/Visade begin 2021 start.

Masterplan

Het Masterplan Wilderszijde 2030 kunt u bekijken via de gemeenteraad van 25 juni (punt 8) terugkijken. Kijk hiervoor bij agenda punt 8. Hierin is de identiteit van de wijk en alleen de hoofdstructuren (water, groen, verkeer en deelplannen) vastgelegd. Dit wordt verder uitgewerkt in een nieuw Bestemmingsplan Wilderszijde.