Het jaar 2019 in één oogopslag

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 juli 2020, 16.08 uur

In 2019 realiseerden we onder andere het Urban Sports-park in het Annie M.G. Schmidtpark, 500 woningen, verbeterden we de fietsveiligheid van meerdere rotondes en is de openstelling van onze dienstverlening uitgebreid. Voor het realiseren van onze opgaven gaven we 1,8 miljoen euro meer uit, dan we aan inkomsten ontvingen. Tegelijk hebben we meer reserves kunnen opbouwen en is ons eigen vermogen toegenomen. Een uitgebreide toelichting op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en de kosten die hiermee gemoeid zijn, kunt u hier bekijken.

Financieel staan we er als gemeente goed voor

Jan-Willem van den Beukel, wethouder financiën: “Lansingerland is een financieel gezonde gemeente. We hebben voldoende financiële middelen en onze schuldenlast neemt in een rap tempo af. Naast deze positieve ontwikkelingen in 2019, verkochten wij in 2020 onze aandelen Eneco voor een bedrag van €137 miljoen. Wij hebben als gemeente voldoende buffers opgebouwd om financiële tegenvallers op te vangen. Voor de komende jaren houden we rekening met extra kosten door de coronacrisis. Ook zien we, net als andere gemeenten, de kosten in het sociaal domein en de jeugdzorg stijgen. Als gemeente staan we verder voor een enorme bouwopgave. We kijken hoe we weloverwogen investeringen kunnen blijven doen. Voor een duurzame en krachtige samenleving”.