Inwoners tevreden over hulp en ondersteuning

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 juli 2020, 17.04 uur

Inwoners van Lansingerland die gebruik maken van hulp en ondersteuning via de gemeente zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit. Zij ervaren positieve effecten, zoals het beter in staat zijn om problemen op te lossen en meer vertrouwen in de toekomst.

Dit blijkt uit de resultaten van een jaarlijks onderzoek naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bijstandsuitkeringen.

 Door een onderzoeksbureau zijn ruim 3.000 vragenlijsten verzonden, hiervan is 29% ingevuld teruggestuurd. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente een goed beeld van de ervaren dienstverlening in 2019. Inwoners zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de hulp en ondersteuning en over de behaalde effecten. De deelnemers geven aan dat de geboden ondersteuning respectvol, duidelijk en deskundig is en past bij hun hulpvragen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten, waar de gemeente mee aan de slag gaat. Het gaat onder andere om de snelheid waarmee een hulp- of ondersteuningsvraag kan worden opgestart.

Jeugd en Wmo

Ankie van Tatenhove, wethouder zorg en jeugd: “Als gemeente hechten we veel waarde aan goede hulp en ondersteuning voor onze inwoners. We streven voortdurend naar verbetering in onze dienstverlening. Ik ben blij dat de hulp en ondersteuning voor onze inwoners hen ook daadwerkelijk helpt. Zowel voor de jeugdhulp als Wmo-ondersteuning geven inwoners aan dat de hulp en ondersteuning niet altijd snel genoeg van start gaat. Dit komt vooral door de landelijke personeelstekorten en is daarmee niet eenvoudig op te lossen. We zijn en blijven hierover in gesprek met onze aanbieders. Ik wil overigens benadrukken dat spoedzaken altijd direct worden opgepakt.”

 Continu meten

Voor de algemene dienstverlening aan inwoners met een bijstandsuitkering geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. Kathy Arends, wethouder werk en inkomen: “Dit cijfer willen we hoger. Op basis van de onderzoeksresultaten zien we dat de verbetermogelijkheden onder andere liggen in de snelheid van de hulp en de telefonische bereikbaarheid. Hier gaan we mee aan de slag. Om een beter beeld te krijgen, starten we met ‘continu meten’ van ervaringen. In plaats van één keer per jaar vragen we per kwartaal naar de ervaringen van inwoners. Als uitbreiding op het onderzoek, gaan we ook onze dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening meten.”