Laanbeplanting Merenweg Bleiswijk blijft

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 november 2019, 16.38 uur

Recreatieschap Rottemeren heeft besloten de essenbeplanting langs de Merenweg voorlopig te handhaven. Hoewel deze laanbeplanting is aangetast door essentaksterfte, heeft nieuw onderzoek door bureau Terra Nostra aangetoond dat de bomen voorlopig geen gevaar opleveren. Op basis van dit onderzoek verwijdert het recreatieschap Rottemeren op korte termijn drie bomen langs de Merenweg die zijn aangetast door de essentaksterfte. Ook stelt het recreatieschap een overleg in met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’.

Onderzoek naar de essen langs de Merenweg

Het recreatieschap Rottemeren heeft het onafhankelijk bureau Terra Nostra ingeschakeld om de door essentaksterfte aangetaste laanbeplanting langs de Merenweg te Bleiswijk te beoordelen. Terra Nostra heeft in deze nieuwe beoordeling geconstateerd dat negen bomen matig tot zwaar aangetast zijn door essentaksterfte en dat 226 bomen licht aangetast zijn. Er zijn 13 bomen niet aangetast. Het bureau adviseert op korte termijn drie bomen te verwijderen en aan circa 50 bomen in de komende maanden snoeiwerkzaamheden te verrichten. Het bureau adviseert ook de laanbeplanting jaarlijks te inspecteren om het verloop van de aantasting te volgen. Het recreatieschap Rottemeren volgt deze adviezen op.

Regulier overleg met actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’

Het recreatieschap heeft met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ afgesproken om op regelmatige basis te overleggen om deze groep in het vervolg te betrekken bij het voorbereiden van kap- en herplantplannen. Het overleg is ook een manier om ideeën en inzichten van de gebruikers van de Rottemeren te verzamelen en waar mogelijk in te bedden in de plannen en de uitvoering van de kap en herplantplannen. De aanbevelingen die de Wageningen University & Research (WUR) in haar schriftelijk advies d.d. 24 juli 2019 heeft opgenomen gelden hierbij als leidend.