Bleiswijkse Zoom schoner en gezonder

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 oktober 2019, 12.19 uur

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied schoner en gezonder te maken. Met een betere kwaliteit van het water in de recreatieplas (het streven is: vrij van blauwalg) en meer balans in de flora en fauna in en om de plas. Dit najaar start de voorbereiding, in 2020 en 2021 vinden de werkzaamheden plaats en in het voorjaar van 2021 is het project klaar.

Een goede balans van flora en fauna is de basis voor een natuurlijk schone Bleiswijkse Zoom. Daarvoor is het allereerst nodig om takken, stammen en bladeren weg te halen uit en om de recreatieplas. Ook moet de plas worden uitgebaggerd. Voor het baggeren, worden eerst zoveel mogelijk vissen overgebracht naar ander water. Dit gebeurt met medewerking van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Na afloop van de werkzaamheden, wordt een deel van de vis teruggeplaatst voor een evenwichtige visstand.

Mooier en beter met hulp van moeder natuur

De waterkanten van de Bleiswijkse Zoom worden voor een deel zo ingericht, dat er goed oeverplanten kunnen gaan groeien. Begroeide oevers zorgen op een natuurlijke manier voor verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook zien deze natuurvriendelijke oevers er weelderig uit en kunnen (water)dieren er goed in schuilen, eten vinden en opgroeien.

Een natuurlijk schoon water- en groengebied

In het water van de Bleiswijkse Zoom zitten voedingstoffen waardoor algen kunnen groeien. De bedoeling is om deze algengroei zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt er minder water uit de Rotte ingelaten. Met een zogenaamd ‘flexibel waterpeil’ in de Bleiswijkse Zoom benutten we in de nieuwe situatie nog beter het regenwater. Ook komen er minder vissen terug. De vissen woelen namelijk de bodem om waardoor er voedingsstoffen vrijkomen.  Bij het opschonen van de plas wordt Phoslock© gebruikt. Dit is een soort klei met lanthaan, een zachte metaalstof die de voedingsstof fosfaat bindt. Met al deze maatregelen zorgen het waterschap, het recreatieschap en de gemeente ervoor dat de Bleiswijkse Zoom weer een natuurlijk schoon water- en groengebied wordt. Een fijne plek waar omwonenden, natuurliefhebbers, recreanten, zwemmers en vissers de komende jaren weer volop kunnen genieten.