Adviesrapport aanpak bosbeheer en essentaksterfte in de Rottemeren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 juli 2019, 16.38 uur

Wageningen University & Research (WUR) heeft een adviesrapport opgeleverd over de aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte in de Rottemeren. Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren had om dit extra advies gevraagd. Recreatieschap Rottemeren heeft de adviesopdracht aan de WUR samen met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ voorbereid. Ook hebben beide partijen samen met de expert van de WUR de bosvakken in het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom geschouwd.

Conclusie

De conclusie van het door de WUR verrichte onderzoek is dat het onvermijdelijk is om op relatief grote schaal in te grijpen en dat het recreatieschap hierin verantwoorde keuzes heeft gemaakt. Verder doet de WUR een aantal aanbevelingen om het beheer van het bos in de Rottemeren verder te verbeteren.

Adviesrapporten

U kunt de rapporten lezen op de website van het Recreatieschap Rottemeren onder het kopje meer informatie.

Vervolg

Op basis van het advies van de WUR dat nu is opgeleverd, neemt het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren in de eerste helft van augustus een besluit over het vervolg van de aanpak bosbeheer en essentaksterfte.