Nafase en afhandeling brand Veilingweg

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 juni 2019, 15.31 uur

Naar aanleiding van de grote brand aan de Veilingweg van maandag 17 juni jl. waarbij een aantal bedrijfspanden, een garage en twee woningen afbrandden wordt het terrein zorgvuldig geruimd.

Een asbestinventarisatie is standaard procedure bij een sloopvergunning. Naar aanleiding van de asbestinventarisatie is er asbest aangetroffen tussen de brandresten op het terrein. Op dit moment worden er opruimwerkzaamheden uitgevoerd door een asbestverwijderingsbedrijf.

Roetdeeltjes in de omgeving

Gedurende het incident controleerden twee gespecialiseerde meetploegen van de brandweer op verschillende plaatsen het benedenwinds effectgebied. Geografisch liep dit gebied van de locatie van de brand op de Veilingweg tot de A12 bij Zoetermeer en had de vorm van een kegel (breedste gedeelte van was ongeveer 2,5 km). De aangetroffen roetdeeltjes in dit gebied, bevatten geen gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat er geen asbest is verspreid. De gemeente is met zorg en aandacht bezig om de nafase van de brand te begeleiden.