Startsein A16 Rotterdam

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 maart 2019, 14.24 uur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 18 maart het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de A16 Rotterdam. De snelweg moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De volledig energieneutrale Rijksweg met tunnel wordt 11 kilometer lang en verbindt de huidige A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

De minister onthulde in Rotterdam in het Terbregseveld, het eerste bouwbord in het bijzijn van regionale bestuurders. Gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) droeg in de vorm van een hectometerpaal symbolisch de provinciale weg N209 over aan de minister. De A16 Rotterdam vervangt straks een deel van deze weg.

Inpassing

De nieuwe Rijksweg wordt ingepast met grondwallen, een half verdiepte tunnel van 2,2 kilometer door het Lage Bergse Bos, een breed recreaduct, hogere geluidschermen en extra geluiddempend asfalt. De aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en beter met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. Voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) wethouder Simon Fortuyn noemde in zijn toespraak naast de verbetering van de bereikbaarheid en een goede inpassing nog een aandachtspunt op het vlak van een mogelijke belasting van het onderliggende wegennet door de komst van de A16 Rotterdam. Met de betrokken partijen is afgesproken dat de effecten op het onderliggend wegennet goed gemonitord en onderzocht zullen worden en mogelijke knelpunten nog vóór openstelling van de snelweg (2024) worden opgelost. Ook benadrukte hij het belang van een goede communicatie met de omgeving.

Contact met omwonenden

De afgelopen jaren is samen met regionale overheden veel geïnvesteerd in het contact met omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn met regelmaat buurtbijeenkomsten, wandel- en foto-excursies, huisbezoeken en andere activiteiten georganiseerd om iedereen zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de komst van de A16 Rotterdam. In de komende jaren wordt dat doorgezet. Zo komt er later dit jaar een bezoekerscentrum waar voor jong en oud van alles te zien en te beleven is. En ook een pad langs de weg in aanbouw met uitkijktorens.

Betrokkenheid gemeente Lansingerland

De komende jaren blijft onze gemeente betrokken bij dit project als het gaat om vergunningverlening, het aanhaken van onze inwoners, bestuur en politiek en het toezien op naleving van de diverse overeenkomsten die Lansingerland met Rijkswaterstaat en de regiopartners heeft gesloten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van A16Rotterdam.