Werkzaamheden geluidsscherm N209/Kruisweg feestelijk van start

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 maart 2019, 12.20 uur

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland zorgden er maandag 18 maart samen voor dat de eerste paal van een nieuw geluidsscherm langs de N209 de grond in ging. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de bewoners van het buurtschap Kruisweg, dat direct ten noorden van de A12 langs de N209 ligt.

Mede dankzij de inzet van de bewoners hebben provincie en gemeente begin 2018 een overeenkomst gesloten waarin zij afspraken maakten over de realisatie van geluidsschermen op drie locaties langs de N209 in de gemeente Lansingerland. Het scherm ter hoogte van de Kruisweg wordt als eerste gebouwd.

Bewonersparticipatie

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Afgelopen periode is een prachtig voorbeeld van hoe we als provincie met bewonersparticipatie kunnen omgaan. Tussen juni en november 2018 hebben we drie ontwerpbijeenkomsten georganiseerd waarin we in een aantal stappen samen met vele bewoners van buurtschap Kruisweg tot een ontwerp zijn gekomen voor de geluidsschermen. De uitgebreide en soms kritische inbreng van bewoners is daarbij heel waardevol geweest.”

Inbreng bewoners waardevol

Wethouder Fortuyn beaamt dit: “De positieve inbreng van alle betrokken partijen was de sleutel van het succes. De meewerkende houding van de Stichting Stop Herrie HSL zorgde ervoor dat we 1 miljoen uit het budget van de geluidsschermen HSL konden overhevelen naar dit geluidsscherm. Ik ben blij dat de bouw van de eerste van de drie geluidsschermen van start gaat. Wij zetten ons als gemeente in voor een leefbare woonomgeving voor onze inwoners.”

impressie geluidsscherm Kruisweg

De bouw van het geluidsscherm bij de Kruisweg duurt tot medio 2019. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het ontwerp van geluidsschermen bij Bleiswijk en Bergschenhoek.