Provincie maait anders, voor meer insecten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 maart 2019, 13.15 uur

De provincie Zuid-Holland maait in 2019 de provinciale bermen anders. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen in de provincie Zuid-Holland volgens een nieuwe methode (ecologisch maaien) gemaaid. In de gemeente Lansingerland werd deze nieuwe maaimethode al toegepast. Door minder te maaien krijgen gras en bloemen meer kans om te groeien en hun zaden te verspreiden. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. De stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

Ongewenste plantensoorten

Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook ongewenste plantensoorten, zoals akkerdistels, komen op sommige plekken tijdelijk hoog te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, kijkt de provincie hoe ze deze planten het beste kan bestrijden.

Bijenhotels

De Provincie deelt dit jaar diverse bijenhotels uit aan haar gemeenten en basisscholen. Vorige week zijn de eerste Bijenhotels in Rotterdam feestelijk overhandigd door de gedeputeerde. Daarnaast plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op geschikte plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Zuid-Holland.

Nationale Bijenstrategie

De gemeente Lansingerland heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Nationale Bijenstrategie en is bezig haar beheermethoden optimaal in te zetten ten gunste van deze wilde bestuivers. We zoeken daarbij aansluiting op bestaande netwerken zoals het “Groene Cirkels Bijenlandschap” en we werken samen met de Provincie ZH om dit netwerk verder uit te breiden.