Noodkap vanwege essentaksterfte in het Hoge Bergse Bos

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 februari 2019, 14.23 uur

Staatsbosbeheer voert de komende periode een noodkap uit vanwege de essentaksterfte in het Hoge Bergse Bos. Dit gebeurt op twee percelen waarin de essen zo slecht zijn dat ze spontaan kunnen omvallen. Om de veiligheid van recreanten te kunnen garanderen, verwijdert Staatsbosbeheer tussen nu en half maart de essen op deze twee percelen. Het eerste perceel ligt ten oosten van parkeerterrein de Dassenplaats. Het tweede ligt aan het Ivoorzwampad, onder de heuvel met daarop het kunstwerk van de omgekeerde spoortunnel.

Essentaksterfte

Sinds een jaar of tien worden in heel Nederland essen ziek ten gevolge van de essentaksterfte, een schimmeltje dat via de bladeren de es binnenkomt en de boom ziek maakt. Omdat de impact van de essentaksterfte groot is in de Rottemeren, wordt jaarlijks één deelgebied aangepakt. Het Hoge Bergse Bos is in 2021 aan de beurt. Echter vanwege de snelle achteruitgang van de essen bij de Dassenplaats en onder de Spoortunnel grijpt Staatsbosbeheer in die percelen nu vast in.

Planning

In februari en maart worden de zieke essen verwijderd. Vóór het broedseizoen, dat half maart begint, vindt de daadwerkelijke kap plaats. Daar waar grote open plekken ontstaan worden zo snel mogelijk nieuwe bomen en struiken geplant. Het exacte moment van planten is afhankelijk van weers- en terreinomstandigheden en de beschikbaarheid van bosplantsoen. Waarschijnlijk zal dat gebeuren ergens tussen november 2019 en maart 2020.

Tijdens de werkzaamheden kunnen voor uw veiligheid paden tijdelijk afgesloten zijn.