Herstelwerkzaamheden zwembad afgerond

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 februari 2019, 10.44 uur

De herstelwerkzaamheden aan het recreatiebad van zwembad De Windas zijn afgerond. Het bad is opnieuw betegeld.

Het bad wordt momenteel weer gevuld met water. Naar verwachting duurt het een week voordat het badwater op niveau en op temperatuur is. Daarna kan het recreatiebad weer open worden gesteld voor publiek. Als alles volgens plan verloopt kan het bad waarschijnlijk volgend weekeinde weer worden gebruikt. Volgens manager Van Mierlo van Sportfondsen starten alle reguliere activiteiten in het zwembad dan weer volgens het vastgestelde schema.

De werkzaamheden waren noodzakelijk nadat op 14 januari tegels van het recreatiebad spontaan loslieten. Exploitant Sportfondsen en de gemeente zijn gezamenlijk, met hulp van experts, op zoek gegaan naar de beste oplossing voor dit probleem.

Onderzoek

Na de schademelding zijn, naast het maken van een herstelplan, direct verschillende onderzoeken ingesteld naar de mogelijke oorzaak van de schade en zijn diverse metingen uitgevoerd. Onderzoekers van het ingenieursbureau Sweco verzamelen en analyseren de uitkomsten van de onderzoeken en metingen. Voor aanvang van het herstel zijn meerdere oorzaken, waaronder schade aan de constructie, uitgesloten. Hierdoor ontstond voldoende zekerheid om het herstelwerk uit te voeren, zodat het bad weer veilig gebruikt kan worden.

De definitieve uitkomst van de onderzoeken laat nog enige tijd op zich wachten. Volgens de onderzoekers komt het vaker voor dat tegels in zwembaden loslaten. In veel gevallen is de oorzaak niet duidelijk vast te stellen.

Weer open

Wethouder Simon Fortuyn is blij dat het zwembad bijna weer open kan. ,,Het is goed dat wij samen met Sportfondsen voortvarend hebben gehandeld. Het is mooi dat het zwembad snel voor iedereen weer toegankelijk is.’’