Woning zoeken, urgentieverklaring

In veel regio’s zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Bijvoorbeeld bij een zeer schrijnende situatie, waardoor u door medische of sociale omstandigheden niet langer in uw eigen woning kunt blijven wonen. Woont u in Lansingerland en voldoet u aan de voorwaarden dan vraagt u bij de gemeente een woonurgentie aan.

Woonurgentie aanvragen

Vul het formulier verzoek om hulp bij woonurgentie (pdf, 193 kB) in.

 • Bij ernstig psychisch geweld of fysiek geweld, of bedreiging.
 • Als u afhankelijk bent van (mantel)zorg en u voor langere tijd afhankelijk bent van directe zorg van een instelling.
 • Bij ernstige lichamelijke beperkingen of luchtwegproblemen en de huidige woning niet aangepast kan worden.
 • Als uw huidige zelfstandige woning onbewoonbaar is verklaard door de gemeente of per direct onbewoonbaar is door bijvoorbeeld brand en de woning niet binnen drie maanden is te herstellen.
 • Als u vanwege huiselijk geweld of problemen van relationele aard in een tijdelijke opvang bent terechtgekomen. En u direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang in de regio Rotterdam woonde.
 • Als u de zelfstandige woning bent kwijtgeraakt of terugkeer naar het laatste woonadres (door ontstane problematiek) niet mogelijk is. En u direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang in de regio Rotterdam woonde.
 • Als u betalingsproblemen heeft, of deze dreigen te ontstaan, doordat uw woonlasten te hoog zijn in relatie met uw inkomen en u geen andere mogelijkheden heeft om de woonlasten te betalen.
 • Als u woont in een huurwoning en u geen aanspraak kunt maken op voorliggende voorzieningen zoals huurtoeslag of een verhuisverplichting heeft in combinatie met woonkostentoeslag van de gemeente.
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in de regio Rotterdam
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk
 • Het verzamelinkomen (het belastbaar jaarinkomen) van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is voor een eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 44.035 per jaar (2023). Voor een meerpersoonshuishouden is het totale inkomen niet hoger dan € 48.625 (in 2023). Om de hoogte van uw inkomen te bepalen verwijzen wij u naar de website van Woonnet Rijnmond waarbij u onder ‘mijn gegevens’ het inkomen kunt uitrekenen
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus
 • De noodsituatie, op grond waarvan u de urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan
 • Het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen

De gemeente kan om bewijsstukken vragen.

 • Als u op andere manier snel aan een woonruimte kon komen, zoals:
  • een kamer huren
  • u stond lang genoeg ingeschreven bij Woonnet Rijnmond
  • u heeft aangeboden woningen geweigerd
 • Als u gebruik kon maken van voorzieningen om uw persoonlijke noodsituatie voor de woning op te lossen, zoals:
  • aanvraag huurtoeslag
  • een uitkering
  • regelingen om de achterstand in uw financiële situatie op te lossen
  • u kon gebruik maken van woonaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Als u jonger bent dan 18 jaar
 • Als u geen wettelijke verblijfstatus heeft of u bent geen Nederlander
 • Als u inwonend bent en geen zelfstandige woning bezit
 • Als u binnen twee jaar na intrekking van een eerder verleende urgentieverklaring opnieuw een urgentieverklaring aanvraagt voor dezelfde persoonlijke noodsituatie waarvoor eerder een urgentieverklaring is afgegeven
 • Als u een aanvraag wilt doen binnen twee jaar nadat u door eigen toedoen in een persoonlijke noodsituatie terecht bent gekomen

Na ontvangst van het formulier verzoek om hulp bij woonurgentie, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op voor een adviesgesprek. In dit adviesgesprek bepalen wij samen met u, op grond van de huisvestingsverordening regio Rotterdam 2015, of uw situatie ernstig genoeg is om een woonurgentie aan te vragen.

Na het afgeven van de woonurgentie reageert u drie maanden lang dagelijks op woningen die geschikt zijn om de problemen met uw huisvesting op te lossen. U doet dit op de website Woonnet Rijnmond. Wanneer u niet voldoende of onvoldoende reageert op geschikte woningen, dan trekken wij de urgentieverklaring na 3 maanden in. Dit gebeurt ook als u de aangeboden woning(en) niet wilt accepteren.

De urgentieverklaring is bedoeld om snel te kunnen verhuizen. De voorrang is dan ook maar drie maanden geldig.

Bent u inwonend én heeft u een medisch probleem? Dan kan de hoofdbewoner een aanvraag indienen. In dit geval wordt dan voor het complete huishouden een woonurgentie aangevraagd.

Echtscheiding is geen reden voor urgentie. Krijgt u het minderjarige kind(eren) toegewezen en kunt u door de echtscheiding de woonlasten niet betalen? Dan komt u misschien voor urgentie in aanmerking. Vult u dan het formulier verzoek om hulp bij woonurgentie in.

Nee, zwangerschap is geen reden voor een aanvraag woonurgentie. Ook niet als de woning te klein is.

Nee, ruimtegebrek is geen reden voor het aanvragen van een woonurgentie.

Nee, een gedwongen verhuizing naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak is geen reden voor een woonurgentie.

Nee, de urgentie is in alle zes subregio’s in de regio Rotterdam geldig. U geeft wel een voorkeur op naar welke subregio u wilt verhuizen. Wilt u tijdens de urgentiebepaling veranderen van subregio? Dan meldt u dit schriftelijk aan ons. Woont u niet in de regio Rotterdam en heeft u een woonurgentie gekregen voor uw huidige woonplaats? Dan is deze niet geldig in de gemeente Lansingerland of een van de subregio’s.

Ja, alle weigeringen tellen mee. Dit geldt ook als u reageert op woningen die buiten uw gekozen subregio vallen.

De regio Rotterdam bestaat uit zes subregio’s:

 • Subregio Waterweg: gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en de Rotterdamse deelgemeenten Hoek van Holland en Delfshaven
 • Subregio Noord: gemeenten Lansingerland, de Rotterdamse deelgemeenten Overschie en Hilligersberg-Schiebroek
 • Subregio Oost: gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander
 • Subregio Zuidrand: gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en de Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Hoogvliet en IJsselmonde
 • Subregio Voorne-Putten Rozenburg: gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg
 • Subregio Hart van Rotterdam: Rotterdamse deelgemeenten Centrum, Kralingen-Crooswijk en Noord