Straatnaamgeving, suggestie

De Commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van straten, parken, sporthallen, bruggen en viaducten in Lansingerland.

Hoe komen nieuwe straatnamen in Lansingerland tot stand?

Straatnamen moeten aan tal van eisen voldoen. Een straatnaam moet uit te spreken zijn. Ook moeten straatnamen voldoen aan systematiek en registratieve verwerkbaarheid. De leden van de Commissie Naamgeving heeft kennis van deze zaken door uit verschillende vakdisciplines te komen. Van archivaris en historicus tot neerlandicus en jurist. Daarnaast weten zij wat er speelt in Lansingerland. Alle leden wonen en/of werken in Lansingerland, verdeeld over de drie kernen.

Bij voldoende agendapunten komt de commissie één keer per 8 weken bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Geef dit door aan de Secretaris van de Commissie Naamgeving via telefoonnummer (010) 800 4000 of mail naar naamgeving@lansingerland.nl.

Het college van B&W van Lansingerland stelt de nieuwe straatnamen vast. Voordat dit gebeurt, vraagt het college advies aan de Commissie naamgeving.

Bij nieuwbouw of vernieuwing bedenkt het college meestal de straatnamen. Maar u kunt ook voorstellen indienen voor thema’s of suggesties aandragen voor een straat, plein of park die nog geen naam heeft. Heeft u een suggestie voor een straatnaam? Neem contact op met de secretaris van de Commissie Naamgeving via telefoonnummer (010) 800 4000 of mail naar naamgeving@lansingerland.nl.

Bij het bedenken van een nieuwe straatnaam moet met meerdere spelregels rekening worden gehouden. Zo houden we bij de vaststelling van een nieuwe straatnaam rekening met de al bestaande namen en het thema van de straatnamen in de wijk of buurt. 

  • De naam moet duidelijk en herkenbaar zijn.
  • De naam mag niet al in gebruik zijn in Lansingerland.
  • Er moet een verband zijn in de naamgeving van straten die in de directe nabijheid van elkaar liggen.
  • Gelijkluidende of bijna gelijkluidende straatnamen worden niet gegeven om verwarring voor hulpdiensten en postbezorging te voorkomen.
  • Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon minimaal tien jaar overleden zijn. Dit geldt niet voor leden van het Koninklijk Huis.