Starterslening

Met de Starterslening kunnen starters nét een beetje extra lenen voor het aankopen van hun eerste woning. Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek en bedraagt maximaal € 50.000,-. Deze lening vult het verschil aan tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend controleren wij uw aanvraag of deze voldoet aan de voorwaarden. Komt u in aanmerking dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief vraagt u zelf de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op de website van SVn vindt u meer informatie over hoe zij uw aanvraag beoordelen.

Aanvragen

U vult het formulier aanvraag Starterslening met DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

  1. U heeft een economische en/of maatschappelijke binding met Lansingerland
  2. De Starterslening is voor de aankoop van een eerste woning in de gemeente Lansingerland met een maximale koop(/-aanneem)som van de NHG-grens, inclusief eventuele verbeterkosten en meerwerk
  3. De Starterslening bedraagt maximaal €50.000,- of maximaal 20% van de koopsom
  4. U moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen

Wettelijk moeten wij binnen 8 weken een besluit nemen. De ervaring leert dat de besluitvorming in de praktijk vaak sneller gaat. Helemaal als u uw aanvraag volledig heeft gedaan. Bij goedkeuring ontvangt u een beschikking met daarop het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Vragen kunt u mailen naar het emailadres:  Starterslening@lansingerland.nl.