Starterslening

Met de Starterslening kunnen starters tussen de 18 en 35 jaar nét een beetje extra lenen voor het aankopen van hun eerste woning. Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek en bedraagt maximaal € 50.000,-. Deze lening vult het verschil aan tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend controleren wij uw aanvraag of deze voldoet aan de voorwaarden. Komt u in aanmerking dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief vraagt u zelf de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op de website van SVn vindt u meer informatie over hoe zij uw aanvraag beoordelen.

Aanvragen

U vult het formulier aanvraag Starterslening met DigiD in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

  1. U bent tussen de 18 en 35 jaar
  2. U heeft een economische en/of maatschappelijke binding met Lansingerland
  3. De Starterslening is voor de aankoop van een eerste woning in de gemeente Lansingerland met een maximale koop(/-aanneem)som van de NHG-grens, inclusief eventuele verbeterkosten en meerwerk
  4. De Starterslening bedraagt maximaal €50.000,- of maximaal 20% van de koopsom
  5. U moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen

Wettelijk moeten wij binnen 8 weken een besluit nemen. De ervaring leert dat de besluitvorming in de praktijk vaak sneller gaat. Helemaal als u uw aanvraag volledig heeft gedaan. Bij goedkeuring ontvangt u een beschikking met daarop het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Vragen kunt u mailen naar het emailadres:  Starterslening@lansingerland.nl.