Omgevingsvisie Lansingerland

Waar gaan we nog bouwen, hoe doen we dat duurzaam, wat gebeurt er met de openbare ruimte, hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving? Kortom, hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit? Dat en nog veel meer komt terug in de Omgevingsvisie Lansingerland.

De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid.

Bekijk de ontwerp Omgevingsvisie Lansingerland (pdf, 10 mB). Heeft u vragen over de inhoud van deze pdf of kunt u deze niet gebruiken, neemt u dan contact op met Thijs Huiberts via het telefoonnummer (010) 800 40 00.

Lansingerland is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. Die opbrengst is vertaald in een ontwerp Omgevingsvisie 1.0. De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid.

Verbonden in de metropool

 • Goed bereikbaar en moderne mobiliteitsvormen: inzetten op moderne, duurzame en schone vervoersmogelijkheden.
 • Toekomstbestendige omgeving: komen tot een omgeving die klimaatadaptief en natuurinclusief is ingericht.
 • Sterke ruimtelijke structuren en ruime groengebieden: beschermen van groengebieden, water en historische en landschappelijke structuren.

Vindingrijk en ondernemend

 • Home of Horti Science: mogelijk maken van kennisontwikkeling/innovatie en plek voor nieuwe mogelijkheden in de glastuinbouwsector.
 • Slimme verduurzaming: aanjagen van de energietransitie en circulaire economie via elektriciteitsopwekking, duurzame warmte en nieuwe materiaalstromen
 • Lokaal en regionaal werken en ondernemen: bevorderen van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, werkgelegenheid en een gezonde middenstand.

Gezond samen leven

 • Sterke samenleving met oog voor mensen: realiseren van een gelukkige en samenleving waar iedereen mee doet.
 • Ontwikkelen met karakter: ontwikkelen van voldoende duurzame woningen die passen bij de woningbehoeften.
 • Gezonde levensstijl in een passende omgeving: stimuleren van sociale en maatschappelijke veiligheid, positieve gezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s

Op maandag 25 oktober 2021 gaf gemeente Lansingerland in een webinar een algemene toelichting op de Omgevingsvisie. U kunt deze terugkijken.

Tijdens het webinar konden kijkers vragen insturen. We hebben de vragen, inclusief onze reactie, voor u op een rijtje gezet. Bekijk de veelgestelde vragen.

De gemeenteraad heeft deze op 30 september vrijgegeven voor inspraak.  Van 7 oktober t/m 24 november 2021 kan iedereen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze kunt u op de volgende manieren indienen:

 • Per brief: Gemeente Lansingerland, ter attentie van team RES, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze Omgevingsvisie Lansingerland;
 • Online: Inwoners kunnen een zienswijze indienen via DigiD. Bedrijven kunnen dit doen met eHerkenning en zonder eHerkenning.

Indien u niet in staat bent een schriftelijke zienswijze in te dienen, kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Dit kan, bij voorkeur uiterlijk 10 november 2021, via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Het in procedure brengen van het ontwerp Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet waar alle gemeenten aan werken. Deze nieuwe wet vervangt op 1 juli 2022 veel wet- en regelgeving voor wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu en water. Meer informatie over de Omgevingswet volgt binnenkort.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van inwoners, ondernemers en partners. De Omgevingsvisie 1.0 is een startpunt voor verdere samenwerking en brede maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie is de centrale plek voor beleid voor onze gezamenlijke leefomgeving. Het is een levendige visie, die we aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving.

Wilt u ook blijven meedenken in de toekomst? Meld u aan via de website Lansingerland Peilt voor deelname aan ons digitale inwonerspanel of volg actueel nieuws over bijeenkomsten van de gemeente via onze digitale nieuwsbrief.