Omgevingsvisie Lansingerland

Waar gaan we nog bouwen, hoe doen we dat duurzaam, wat gebeurt er met de openbare ruimte, hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving? Kortom, hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit? Dat en nog veel meer komt terug in de Omgevingsvisie Lansingerland.

Lansingerland is een fijne plek om te wonen, werken en recreëren midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat willen we graag zo houden, tot in de verre toekomst. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers en partners meegedacht over wat voor gemeente Lansingerland in 2040 wil zijn. Die opbrengst is vertaald in de Omgevingsvisie 1.0 (pdf, 22 mB). De visie geeft antwoord op de vraag wat de uitdagingen zijn voor Lansingerland en welke keuzes er in de toekomst gemaakt worden voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Op thema’s zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, kwaliteit van leefomgeving en gezondheid.

Heeft u vragen over de inhoud van de Omgevingsvisie 1.0 (pdf, 22 mB) of kunt u de pdf niet gebruiken of openen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.

Verbonden in de metropool

  • Goed bereikbaar en moderne mobiliteitsvormen: inzetten op moderne, duurzame en schone vervoersmogelijkheden.
  • Toekomstbestendige omgeving: komen tot een omgeving die klimaatadaptief en natuurinclusief is ingericht.
  • Sterke ruimtelijke structuren en ruime groengebieden: beschermen van groengebieden, water en historische en landschappelijke structuren.

Vindingrijk en ondernemend

  • Home of Horti Science: mogelijk maken van kennisontwikkeling/innovatie en plek voor nieuwe mogelijkheden in de glastuinbouwsector.
  • Slimme verduurzaming: aanjagen van de energietransitie en circulaire economie via elektriciteitsopwekking, duurzame warmte en nieuwe materiaalstromen
  • Lokaal en regionaal werken en ondernemen: bevorderen van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, werkgelegenheid en een gezonde middenstand.

Gezond samen leven

  • Sterke samenleving met oog voor mensen: realiseren van een gelukkige en samenleving waar iedereen mee doet.
  • Ontwikkelen met karakter: ontwikkelen van voldoende duurzame woningen die passen bij de woningbehoeften.
  • Gezonde levensstijl in een passende omgeving: stimuleren van sociale en maatschappelijke veiligheid, positieve gezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s

Het opleveren van de Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet waar alle gemeenten aan werken. Deze nieuwe wet vervangt veel wet- en regelgeving voor wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu en water. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van inwoners, ondernemers en partners. De Omgevingsvisie 1.0 is een startpunt voor verdere samenwerking en brede maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie is de centrale plek voor beleid voor onze gezamenlijke leefomgeving. Het is een levende visie, die we periodiek aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving.

Wilt u ook blijven meedenken in de toekomst? Meld u aan via de website Lansingerland Peilt voor deelname aan ons digitale inwonerspanel of volg actueel nieuws over bijeenkomsten van de gemeente via onze digitale nieuwsbrief.