Meldpunt probleem met verhuurder

Wanneer u problemen ervaart met particuliere verhuurders of verhuurbemiddelaars meldt u dit bij de gemeente. In de wet goed verhuurderschap zijn regels opgenomen waar verhuurders van woon- en verblijfsruimten zich aan moeten houden. Doen zij dit niet dan kunt u terecht bij dit meldpunt. Lees eerst goed de informatie op deze pagina, voordat u een melding maakt.

Melding maken

Vul het formulier melding ongewenst verhuurgedrag met DigiD in.

Voor een anonieme melding vult u het meldingsformulier in. Om uw melding te behandelen hebben wij waarschijnlijk wel uw adresgegevens nodig.

Onderwerpen waarover u kunt melden

OnderwerpToelichting
WoondiscriminatieU vermoedt dat u door een verhuurder wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Of u ervaart andere vormen van discriminatie op de woningmarkt.

U kunt ook terecht bij het discriminatiemeldpunt van RADAR. RADAR is de anti-discriminatievoorziening voor Lansingerland. De klachtbehandelaars bieden kosteloos advies en ondersteuning.
IntimidatieVerhuurders en verhuurbemiddelaars mogen zowel schriftelijk als fysiek niet intimideren. Voorbeelden zijn dreigen met opzeggen van het huurcontract of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.
Verhuurder vraagt te veel borgPer 1 juli 2023 mogen verhuurders voor maximaal 2 maanden aan huur om borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten? Dan geldt 3 maanden.
Geen huurovereenkomst op papierEen huurcontract moet altijd op papier staan. Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.
Te hoge servicekostenVerhuurders en verhuurbemiddelaars moeten u ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen. Ook moet de hoogte van de servicekosten eerlijk zijn.
Geen informatie over rechten en plichten als huurderRechten en plichten over huren moeten op papier staan.
Extra regels bij werknemers met een werk-huurcontract (arbeidsmigrant)Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten.
Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die u begrijpt.

U zet zelf de eerste stap

Heeft u problemen met uw verhuurder of huisbaas over bovenstaande onderwerpen? Dan neemt u zelf de eerste stap en gaat met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig voor u kan zijn. Komt u er na het eerste gesprek samen niet uit of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan maakt u een melding via dit meldpunt.

Gevallen waarin uw melding niet in dit meldpunt thuishoort

U huurt een:

  • woning van 3B wonen. U maakt bij 3B wonen melding.
  • sociale huurwoning en u vindt de huur te hoog. Kijk op het Juridisch Loket.
  • woning en er zijn onderhoudsgebreken. Kijk op het Juridisch Loket.

Nadat u een melding heeft ingediend

U ontvangt binnen 7 werkdagen een reactie. Wij bellen u als wij meer uitleg van u nodig hebben. De meeste meldingen behandelt Huurteam Steenvlinder. Een externe partij die door ons is ingeschakeld. Zij zullen net als de gemeente uw melding met veel zorgvuldigheid oppakken. Het kan zijn dat zij contact met u opnemen.

Als u verder nog vragen heeft over het meldpunt

Mail uw vraag naar ongewenstverhuur@lansingerland.nl.