Leegstandwet, woning tijdelijk verhuren

Met de Leegstandwet hebben woningeigenaren de mogelijkheid om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Om in aanmerking te komen voor de Leegstandwet moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvragen

U vult het aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte (pdf, 188 kB) in.

Nee, dit hebt u niet nodig.

Nee, zodra u een (nieuwe) huurder heeft geeft u dit aan ons door.

In het kader van de Crisis en Herstelwet geldt vanaf 1 juli 2013 dat de huurprijs van een woning, die op basis van de Leegstandwet tijdelijk wordt verhuurd, ‘geliberaliseerd’ is. Dit betekent dat u, in geval van een nieuwe aanvraag, vrij bent om de hoogte van de huurprijs van de woning te bepalen.

De volgende categorieën woonruimten kunnen, op grond van de Leegstandwet, tijdelijk worden verhuurd:

 • Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming
 • Woonruimte in een voor verkoop bestemde woning die:
  • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning)
  • In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest
  • Wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest
  • In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slecht drie jaar, geheel of gedeeltelijk, verhuurd is geweest
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt voor de verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal een maand.