Kadastrale informatie

Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

U vraagt een uittreksel van een kadastrale kaart aan via het kadaster.

  • De aanwijzing van de gemeente waar de onroerende zaak ligt
  • Een sectie-aanduiding door middel van een letter
  • Een perceelsaanduiding door middel van een nummer

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.