Initiatief voor verandering van de fysieke leefomgeving

De gemeente gebruikt een nieuwe aanpak bij een Initiatief voor de verandering van de fysieke leefomgeving. We gaan graag met u in gesprek, voordat u de officiële aanvraag indient. Samen kijken we wat er mogelijk is voor uw initiatief. Hierdoor weet u al vroeg wat wel en niet kan. Zo heeft u de mogelijkheid om uw plan aan te passen voor u de aanvraag indient met meer kans op succes.

De intaketafel: weten of uw plan wenselijk en haalbaar is

Wenselijk

Heeft u een ingewikkeld plan? Bijvoorbeeld om een bedrijf te starten op een bepaalde locatie of het ontwikkelen van woningen? Vraag dan een gratis vooroverleg aan. U kunt uw plan alvast aan de gemeente sturen. Wij bekijken dan of uw initiatief wenselijk is. Dat betekent dat we bekijken of uw plan past binnen de ambities in onze gemeente. Wij beoordelen dit op basis van gemeentelijk beleid, zoals de omgevingsvisie en de samenlevingsvisie. Zo weet u al vroeg of het zinvol is om uw plan verder uit te werken.

Haalbaar

Als de gemeente beoordeelt dat het plan wenselijk is, betekent dit nog niet dat het ook haalbaar is. Met de haalbaarheid bedoelen we of de praktische invulling van het plan, ook aan de voorwaarden die de gemeente stelt kan voldoen. Denk hierbij aan voorwaarden die de gemeente stelt over de parkeersituatie. Dat onderzoeken we samen aan de “omgevingstafel”.

De Omgevingstafel: samen zoeken naar mogelijkheden

Als uw plan positief ontvangen bespreekt de casemanager (uw aanspreekpunt) de mogelijkheden met u om een omgevingstafel te houden. Aan de omgevingstafel bespreken de relevante partijen hoe het plan kan passen binnen de geldende kaders en regels. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om het plan helemaal te bespreken.

Aan de omgevingstafel zitten:

  • De casemanager (aanspreekpunt vanuit de gemeente)
  • Een voorzitter die het gesprek leidt
  • Medewerkers van de gemeente (met kennis over onderdelen van uw aanvrag)
  • Belangrijke partners: het waterschap, de provincie, de omgevingsdienst, de commissie ruimtelijke kwaliteit, de veiligheidsregio en de GGD
  • Een vertegenwoordiger vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van uw initiatief (dit raden wij aan)

Alleen de relevante partijen zitten aan tafel. Het is afhankelijk van uw plan of al de genoemde partijen worden uitgenodigd.

Van informeel afstemmen naar formele besluitvorming

Het overleg aan de omgevingstafel is een informeel (vrijblijvend) vooroverleg. Als iedereen het eens is aan de omgevingstafel dient u de definitieve vergunningaanvraag in. Daarna wordt uw aanvraag formeel (officieel) beoordeeld. Als u het plan indient zoals besproken en goedgekeurd aan de omgevingstafel, is de kans groot dat het een positief besluit krijgt. Er wordt dan binnen 8 weken een besluit genomen op uw aanvraag.

De voordelen van de omgevingstafel

  • De betrokken mensen zitten in één keer aan tafel: zo is er snel duidelijk welke belangen er zijn
  • U leert meteen welke kaders en regels gelden voor uw plan
  • We weten snel of er onderzoeken nodig zijn
  • De omgevingstafel helpt bij het maken van een goede aanvraag. Die aanvraag kunnen we dan sneller beoordelen