Initiatief voor bijzondere woonvorm

Met de Woonvisie 2021-2025 Een plek voor Iedereen zetten wij ons ook in op het realiseren van bijzondere woonvormen. Bijzondere woningen zijn voor kleine specifieke doelgroepen belangrijk. Denk aan woonzorgwoningen, flexwoningen, tiny houses, woonwagens, huisvesting voor arbeidsmigranten en andersoortige woningen voor bijvoorbeeld starters en senioren.

Bijzondere woonvormen

Naast het realiseren van voldoende (betaalbare) appartementen en eengezinswoningen zetten we ons dan ook in voor de realisatie van woonzorgwoningen, woonwagens, de huisvesting van arbeidsmigranten en onderzoeken we de mogelijkheden voor flexwonen.        

Zelf een initiatief?

Heeft u zelf een initiatief voor een bijzondere woonvorm? Dan kunt u dit met ons delen door een vooroverleg in te dienen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er zijn kosten verbonden aan het vooroverleg. Wij bekijken of uw initiatief wenselijk is. Dat betekent dat we bekijken of uw plan past binnen de ambities van onze gemeente.