Hout stoken

Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Op deze pagina leest u over verantwoord hout stoken en wat u kunt doen bij overlast.

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Veel mensen ondervinden schade aan hun gezondheid  door fijnstof. Ze hebben klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten en stress door langdurige geuroverlast. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt. U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding. Het is verboden om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden. Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.

Op de website Stookwijzer krijgt u advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit kunt u zien op we website van het RIVM en in de Stookwijzer.

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft last van houtstook. Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen. Maar ook dat rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen. Open vuurplaatsen, zoals een vuurkorf en open haard, kunnen ook overlast veroorzaken. Heeft u last van rook door het stoken van hout?

  • Ga eerst in gesprek met degene die hout stookt. Kijk of u samen afspraken kunt maken om de overlast te verminderen.
  • Bekijk het stappenplan op de website van Milieu Centraal.
  • Komt u er na een gesprek niet uit met de buren, neemt u dan contact op met de gemeente.