Bestemmingsplannen inzien

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien.

  • Het maken van kopieën van een bestemmingsplan per pagina A4 kost € 0,90
  • Het geven van informatie over de verstrekte fotokopieën of plannen, voor ieder daaraan besteed kwartier met een maximum van 1 uur € 22,00
  • Op de landelijke viewer ruimtelijke plannen. Dit zijn de rechtsgeldige versies van de plannen. Ook vindt u hier de plannen van andere overheden.
  • U vult het contactformulier in Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op wanneer u langs kunt komen om de stukken in te zien.