Emigratie

We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze emigratiemelding laat u zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

Wat moet ik doen

Alle meerderjarige personen vullen zelf het formulier emigratie met DigiD in.

Op Mijn Overheid kunt u zien wanneer uw emigratie is verwerkt.

U meldt dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont, niet eerder.

Wij verwerken uw aangifte op de dag dat u de aangifte doet. Dit is dan de emigratiedatum.

Wij schrijven u uit in onze administratie. Daarna sturen wij uw gegevens door naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving meegeven. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving en kan niet als u uw emigratie digitaal doorgeeft. U betaalt hiervoor € 15,00. Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij één van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan 8 maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van MijnOverheid kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, het Duo en de bank te informeren.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u een uittreksel aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. U kunt niet meer terecht bij uw laatste woongemeente.

U kunt uw uitkering meenemen naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland. Daarbuiten kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

U verblijft al in het buitenland en u heeft niet aan ons doorgegeven dat u niet meer in onze gemeente woont. Neem telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00.

U maakt een afspraak. U neemt mee een geldig legitimatiebewijs.

Afspraak maken emigratie