Briefadres aanvragen

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres. Dit is geen reden voor een briefadres.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Brp) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Briefadres aanvragen

Samen met de hoofdbewoner van het adres waar u uw post wilt ontvangen vult u het formulier aangifte briefadres (pdf, 345 kB) in.

aangifte briefadres  (lees voor)

U stuurt het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op.

  • Formulier aangifte briefadres
  • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht. Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.